Panik atak teşhisi ve tedavisi

7 Tem

Panik atak belirtileri kalp hastalığı veya guatr gibi bazı hastalıklarda görülen belirtilere benzediği için öncelikle şikayetlerinizin bu hastalıklarla ilgili olup olmadığını tespit etmek gerekir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen panik atak belirtileri genellikle genç yaşlarda ortaya çıkar. Tedavi edilmediğinde hayatı çekilmez hale getiren panik ataklar depresyondan alkol bağımlılığına, sosyal ortamlardan kaçınmaktan iş veya okul ortamında sorunlara ve hatta intihar düşüncelerine kadar uzanan sorunlara yol açabilir. Panik atak veya panik bozukluğu geliştirme riski aşağıdaki durumlarda artar:Panik atak aile öyküsü olanlar, Aşırı stres altında olanlar, Sevdiği birini kaybedenler, Çocukluğunda istismara uğrayanlar, Kaza veya tecavüz gibi travmatik bir olay yaşayanlar, Hayatında büyük bir değişiklik yaşayanlar.

Panik atak nasıl teşhis edilir?

Panik atak belirtileri kalp hastalığı veya guatr gibi bazı hastalıklarda görülen belirtilere benzediği için öncelikle şikayetlerinizin bu hastalıklarla ilgili olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Doktorunuz sizi dinledikten sonra gerekli tetkikleri yapacak ve diğer hastalıklardan ayırt etmek için bazı testler yaptırmanızı isteyebilir. Kan testleri: Tiroid testleri ve kalp rahatsızlıklarına yönelik testler. Elektrokardiyografi: Kalpte bir sorun olup olmadığını anlamak için yapılan EKG adı verilen test.

Panik bozukluğunun tanı kriterleri nelerdir?

Panik atak geçiren herkeste panik bozukluğu yoktur. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin bu amaçla belirlediği kriterler şunlardır: Sık ve beklenmedik panik atakları, Panik ataktan sonra en az 1 ay boyunca başka bir panik atak geçirme korkusu, Panik atakların herhangi bir ilaç veya sağlık sorunuyla ilişkili olmaması.

Panik atak tedavisi nedir?

Tedavinin amacı panik atakların tüm semptomlarını ortadan kaldırmaktır. Etkili bir tedaviyle birçok panik atak hastası iyileşebilir ve günlük aktivitelerine geri dönebilir. En yaygın tedavi seçenekleri psikoterapi ve ilaçtır. Her iki tedavi de panik ataklar için etkilidir ve doktorunuz panik atak hastası için hangi tedavinin uygun olduğuna karar verecektir. Bir veya her iki tedavi seçeneği de seçilebilir. Psikoterapi: Konuşma veya davranış terapisi olarak da adlandırılan bu seçenek, panik atakları tedavi etmenin birincil yöntemidir. Bu şekilde, kişi panik ataklarla nasıl başa çıkacağını öğrenebilir. İlaç tedavisi: Panik atak semptomlarını azaltmada etkili olduğu gösterilen birkaç ilaç vardır. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’ler) panik atak tedavisinde ilk tercihtir. Serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI’ler) de bu amaçla kullanılır. Benzodiazepinler uzun süre kullanıldığında bağımlılık yapabilen ve genellikle acil servislerde kullanılan ilaçlardır. İlaç tedavisinde kullanılan ilaç etkili olmazsa, doktorunuz ilacınızı değiştirebilir veya ilaç kombinasyonu kullanmanızı önerebilir. Bu tür ilaçların etkili olması ve semptomlarda belirgin iyileşme sağlaması için belirli bir süre kullanılması gerekir.